ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

CELAL YILMAZ

CELAL YILMAZ
(Mersiyehan)

Envanter Numarası: 02.0021
Yılı: 2015

1941 yılında Bolu ili Seben ilçesi Bıyıklar köyünde dünyaya gelen Mersiyehan Celal Yılmaz, Mudurnu ilçesinde Hafız Hakkı Efendi’den bir sene eğitim aldıktan sonra, 1952 yılında İstanbul’a gönderilmiş, burada da Gönenli Mehmet Efendi’den hafızlık dersi almıştır. Daha sonra mersiye geleneğinin duayeni Sebilci Hüseyin ile tanışmış ve 1975 yılına kadar yanında bulunarak geleneğe ilişkin eğitimine devam etmiştir.
Kerbela olayına, Hz. Hüseyin ve Hz. Ali’ye yakılan mersiyelere ağırlık veren Mersiyehan Celal Yılmaz, Tevhid ve ilahi okumasının yanı sıra başta Uşşâk ve Hicâz olmak üzere Sabâ, Rast, Hüzzâm, Hüseynî gibi pek çok makamda mersiye icra etmektedir.
Türkiye’de bu sanatı icra ederek kuşaklar arası aktarımı daha da pekiştiren Celal Yılmaz, ayrıca Irak, İran gibi pek çok ülkeden gelen mersiyehanlarla yarışmalara katılmıştır. Mersiye okuma konusunda ulaştığı yüksek mertebe uluslararası alanda da kabul gören Celal Yılmaz ömrünü mersiyehanlık  geleneğinin yaşatılmasına adamıştır. 

Celal YILMAZ.jpg