ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

CAHİDE KESKİNER (1931-2018)

CAHİDE KESKİNER
(Minyatür Sanatçısı)
(1931-2018)

Envanter Numarası: 02.0023
Yılı: 2015

1931 yılında İstanbul’da doğan Cahide Keskiner, tezhip ve minyatür çalışmalarına 1953 yılında hocası Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver ile başlamış; hattat Macit Ayral’dan hat dersi, ressam Şeref Akdik’ten de resim dersleri almıştır.
Sanatçının altı kişisel sergisi, birçok kurum ve kuruluştan aldığı plaket ve ödülleri olmuştur. Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif, Turkish Motifs, Çocuklar İçin Türk Motifleri ile Çizim ve Boyama Kitabı, Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler: Hatai, Minyatür Sanatında Doğa Çizim ve Boyama Teknikleri, Minyatürler Kitabı adlarıyla yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.
Cahide Keskiner, üniversitede dersler vererek kendi adını taşıyan tezhip ve minyatür atölyesinde öğrencileri ile çalışmalarda bulunmuş, geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasında değerli katkılar sağlamıştır. Minyatür sanatına ömrünü adayan Keskiner, 14 Kasım 2018 tarihinde vefat etmiştir.

Cahide KESKİNER.jpg