ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımız Merkez ve Taşra Birimlerine Yönelik 2020 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı