ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELENEKSEL TİYATRO SANATI ve SANATKARLARI DEĞERLENDİRME KURULU SONUÇLARI

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge Uyarınca Gerçekleştirilen 21-22 Kasım 2019 tarihli Değerlendirme Kurulu "Kabul Sonuçları" aşağıdaki listede açıklanmıştır.

21-22 KASIM 2019 GELENEKSEL TİYATRO.pdf