ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK SÜSLEME SANATLARI DEĞERLENDİRME KURULU SONUÇLARI

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge uyarınca gerçekleştirilen 11 Kasım 2019 tarihli Değerlendirme Kurulu "Kabul Sonuçları" aşağıdaki listede açıklanmıştır.

11 KASIM 2019 TÜRK SÜSLEME KURULU KABUL LİSTESİ.pdf