ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"ADAY MEMUR EĞİTİMİ"

Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında görev yapan aday memurlara yönelik olarak 15-30  Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Aday Memur Temel Eğitim Programı" tamamlanmıştır. 30 Ekim 2019 Çarşamba günü Ankara'da yapılan Temel Eğitim sınavında başarılı olan ve "Hazırlayıcı Eğitim Programı"na katılmaya hak kazanan aday memurların isim listesi.

TEMEL EĞİTİM SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAY MEMUR LİSTESİ.pdf