ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Gaziantep ilinde Hizmet İçi Eğitim gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görev yapan personele 17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında ekli program çerçevesinde Gaziantep ilinde  Shimall Otel Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonu’nda Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Murat ARSLAN ve Müfettiş Selman FINDIKLI, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden Arkeolog Ebru KILIÇ, Kültür ve Turizm Uzmanı Figen ŞAHİN, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Uzmanı Serkan Emir ERKMEN, Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Hatice KESKİN, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN ve Kütüphaneci Recep IŞIK tarafından hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

  • _DSC0034.JPG
  • _DSC0092.JPG
  • _DSC0124.JPG
  • _DSC0327.JPG
  • _DSC0405.JPG
  • _DSC0449.JPG

EĞİTİMİN ADI         : HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
EĞİTİMİN TARİHİ   : 17-21 HAZİRAN 2019
EĞİTİMİN YERİ        : Gaziantep (Şanlıurfa-Hatay-Adıyaman-Kilis-Kahramanmaraş) İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve bağlı birimler personeli)

Tarih

1. Ders
(09.00-09.45)

2. Ders
(10.00-10.45)

3. Ders
(11.00-11.45)

4. Ders
(14.00-14.45)

5. Ders
(15.00-15.45)

6. Ders
(16.00-16.45)

 

17.06.2019

Pazartesi

Kurumsal Kimlik,
Halkla İlişkiler ve
Protokol Kuralları

Selman FINDIKLI
Müfettiş

Kurumsal Kimlik,
Halkla İlişkiler ve
Protokol Kuralları

Selman FINDIKLI
Müfettiş

İnternet ve
Sosyal Medya Kullanımı


Murat ARSLAN
Müfettiş

İş Ahlakı ve Etik


Murat ARSLAN
Müfettiş

Resmi Yazışma Kuralları


Selman FINDIKLI
Müfettiş

Resmi Yazışma Kuralları


Selman FINDIKLI
Müfettiş


18/06/2019

Salı

657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu

Murat ARSLAN
Müfettiş

657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu

Murat ARSLAN
Müfettiş

Mobbing

Selman FINDIKLI
Müfettiş

Müzecilik Eğitimi

Ebru KILIÇ
Arkeolog

Müzecilik Eğitimi

Ebru KILIÇ
Arkeolog

Müzecilik Eğitimi

Figen ŞAHİN
Kültür ve Turizm Uzmanı


19/06/2019

Çarşamba

Somut Olmayan
Kültürel Miras

Serkan Emir ERKMEN
Kültür ve Turizm Uzmanı


EĞİTİM UYGULAMASI


EĞİTİM UYGULAMASI


EĞİTİM UYGULAMASI


EĞİTİM UYGULAMASI


EĞİTİM UYGULAMASI20/06/2019

Perşembe

KOHA Otomasyon Sistemi ve Kütüphanecilik


Recep IŞIK
Kütüphaneci

KOHA Otomasyon Sistemi ve Kütüphanecilik


Recep IŞIK
Kütüphaneci

KOHA Otomasyon Sistemi ve Kütüphanecilik


Recep IŞIK
Kütüphaneci

Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetmeliği


Ömer SAYAN
Bilgi. İşlet. (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi)

Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetmeliği


Ömer SAYAN
Bilgi. İşlet. (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi)

Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetmeliği


Ömer SAYAN
Bilgi. İşlet. (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi)


21/06/2019

Cuma

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Hatice KESKİN
Mali Hizmetler Uzmanı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Hatice KESKİN
Mali Hizmetler Uzmanı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Hatice KESKİN
Mali Hizmetler Uzmanı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu


Hatice KESKİN
Mali Hizmetler Uzmanı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu


Hatice KESKİN
Mali Hizmetler Uzmanı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu


Hatice KESKİN
Mali Hizmetler Uzmanı