ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ile "6245 Sayılı Harcırah Kanunu (e-yolluk)" konularında hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce, Bakanlığımız merkez birimlerimiz, Bakanlığımıza bağlı birimler ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak, 23 Ocak 2019 tarihinde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Hatice KESKİN tarafından "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ile "6245 Sayılı Harcırah Kanunu (e-yolluk)" konularında  hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

e-yolluk.jpg