ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu” ile “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu” konularında hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce, Bakanlığımız merkez birimlerimiz, Bakanlığımıza bağlı birimler ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak, 24 Ocak 2019 tarihinde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu” ile “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu” konularında Kamu İhale Kurumu Başkanlığı Uzmanları Sultan İLHAN ile Ali Osman BULUT tarafından  hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Kamu İhale.jpg