ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Etik Komisyonu

- T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Hakkında Geniş Bilgi Almak için http://www.etik.gov.tr

- Kanun ve Yönetmelikler

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı)

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu

Etik Komisyonu Başkan
 
Etik KomisyonuÜye 
 
Etik KomisyonuÜye
 
Etik KomisyonuÜye 
 
Etik KomisyonuÜye

ETİK EĞİTİMİ BİRİM SORUMLULARI

BİRİMİ

GÖREVİ

ADI - SOYADI