ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri

Ülkemizin 2006 yılında taraf olduğu UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin 11. ve 12. Maddeleri, Sözleşmeye taraf olan her devletin kendi somut olmayan kültürel miras envanterini yapmasını zorunlu kılmaktadır.

Türkiye’nin halihazırdaki somut olmayan kültürel miras envanterleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını ve somut olmayan kültürel mirasın bütün alanlarını kapsamaktadır. Bu nedenle envanter çalışmaları, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin koordinasyonunda, illerde oluşturulan İl Tespit Komisyonları vasıtasıyla yürütülmektedir. 

Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri Tespit Formu.docx
Ulusal Envanter Şeması-SON.jpg