ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri

Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterinin oluşturulmasında şu temel ölçütler dikkate alınır:
* SOKÜM alanlarından birine girmesi,  
* İnsan yaratıcılığının bir kanıtı olarak değeri,
* Kültürel ve toplumsal gelenekler içerisindeki köklülüğü ve önemi,
* Belirtilen topluluk ya da grubu temsil niteliği,
* Belirtilen topluluk ya da grubun rızası,
* Kaybolma riski,
* Önerilen koruma eylemlerinin yeterliliği.
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ULUSAL ENVANTERİ UNSUR LİSTESİ
ENVANTER NUMARASIUNSURUN ADIENVANTER NUMARASIUNSURUN ADI
01.0001Meddahlık Geleneği01.0058
Yaylacılık Geleneği
01.0002Mevlevi Sema Töreni01.0059Yazmacılık Geleneği
01.0003Âşıklık Geleneği01.0060Zeybeklik Geleneği
01.0004Karagöz01.0061Ahşap Oymacılığı
01.0005Nevruz/ Nevruz (ENG)01.0062Arabaşı Geleneği
01.0006Barana, Sıra Gecesi, Yâren vb. Geleneksel Sohbet Toplantıları01.0063Aşık Oyunu
01.0007Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali01.0064Aşuk ve Maşuk
01.0008Alevi-Bektaşi Ritüeli:Semah01.0065Bakırcılık Geleneği
01.0009Tören Keşkeği Geleneği01.0066Bar
01.0010Mesir Macunu Festivali01.0067Bastonculuk Geleneği
01.0011Kahve Kültürü01.0068Cezayir Havaları
01.001201.0069Cirit
01.0013Ebru Sanatı01.0070Çeyiz Geleneği
01.0014Nazar Boncuğu Geleneği01.0071Çiğdem Pilavı
01.0015Aşure Geleneği01.0072Değirmen Kültürü
01.0016Sabantoy ve Tepreş01.0073
Deve Oyunu
01.0017Sarıkeçililer ve Yayla Göçü01.0074
Diş Hediği Geleneği
01.001801.0075
Güreş Geleneği
01.0019Taş İşlemeciliği Geleneği01.0076
Hat SanatıThe Art of Hat
01.0020Ahilik01.0077
Horon
01.0021Arguvan Türküleri               01.0078
Hoyrat
01.0022Atma Türkü Geleneği01.0079
İpek ve İpek Böcekçiliği Kültürü
01.0023Barak Havaları01.0080
Kanaviçe İşleme Geleneği
01.0024Bıçakçılık Geleneği01.0081
Karşılama
01.0025Boğaz Havaları01.0082
Katı' Sanatı
01.0026Bozlak Havaları01.0083
Kına Gecesi
01.0027Cam Altı Resmi01.0084
Kız Kaçırma Oyunu
01.0028Çalgı Yapımcılığı01.0085
Kukla
01.0029Çini Sanatı / The Art of Çini-Making01.0086
Kündekâri Sanatı
01.0030Çoban Bayramları:Koç Katımı, Saya, Döl Dökümü, Yünüm-Koyun Yüzdürme01.0087
Macahel Şarkı Söyleme Geleneği
01.0031Çömlekçilik Geleneği01.0088
Mâni Söyleme Geleneği
01.0032Edirnekâri Sanatı01.0089
Minyatür Sanatı / The Art of Miniature
01.0033Erguvan Bayramı01.0090
Ninni Söyleme Geleneği
01.0034Ehram Geleneği01.0091
Okçuluk / Traditional Turkish Archery
01.0035Halı Dokuma Geleneği01.0092
Ölü Helvası Geleneği
01.0036Hamam Kültürü01.0093
Pekmez ve Şıra Yapımı
01.0037Hayır Geleneği01.0094
Ramazan Gelenekleri
01.0038İmece01.0095
Saraçlık Geleneği
01.0039Halay01.0096
Sedef Kakma Sanatı
01.0040Kaşenlik01.0097
Şivlilik Geleneği
01.0041Keçecilik Geleneği01.0098
Talikacılık
01.0042Kilim Dokuma Geleneği01.0099
Taziye Geleneği
01.0043Kirvelik01.0100
Tezhip Sanatı
01.0044Kispet Yapımcılığı01.0101
Topaç
01.0045Köçeklik01.0102
Üfleme Cam ve Beykoz İşi Süsleme Sanatı
01.0046Köroğlu Hikâyelerini Anlatma Geleneği01.0103
Yemenicilik Geleneği
01.0047Köse Oyunu01.0104
Yorgancılık Geleneği
01.0048Lületaşı İşleme Sanatı01.0105
Zeytin ve Zeytinyağı Kültürü
01.0049Mayıs Yedisi01.0106
İnce Ekmek Geleneği:Yufka ve Lavaş / Flatbread Tradition: Yufka and Lavash
01.0050Nasreddin Hoca Fıkra Anlatı GeleneğiThe Telling Tradition of Nasreddin Hodja Anecdotes01.0107
Mersiye Geleneği
01.0051Oya Sanatı01.0108
Mevlit Geleneği
01.0052Sepetçilik Geleneği01.0109
Lokum Kültürü
01.0053Seğmenlik Geleneği01.0110
Tahta Kaşık Geleneği
01.0054Sinsin Oyunu01.0111
Dede Korkut Kültürü Culture of Dede Korkut
01.0055Telkâri Sanatı01.0112
Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu: Mangala/Göçürme Traditional Intelligence and Strategy Game: Mangala/Göçürme
01.0056Yağmur Duası Törenleri01.0113Geleneksel Mey Zanatkarlığı ve İcracılığı Traditional Craftsmanship and Performing of Mey 
 01.0057 Yayla Şenlikleri  01.0114Çay Kültürü / Tea Culture
                                                   Yararlanılan Kaynaklar