ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları "

Bakanlığımız merkez birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak 28 Ocak 2016 tarihinde “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanunlara bağlı İkincil Mevzuat ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ve bu Kanunlara Yönelik İkincil Mevzuat” konularında hizmet içi eğitim Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu’nda Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Murat KARASU’nun sunumları ile gerçekleştirilmiştir.
 
  • Bakanlığımız merkez birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak 28 Ocak 2016 tarihinde “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanunlara bağlı İkincil Mevzuat ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ve bu Kanunlara Yönelik İkincil Mevzuat” konularında hizmet içi eğitim Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu’nda Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Murat KARASU’nun sunumları ile gerçekleştirilmiştir
  • Bakanlığımız merkez birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak 28 Ocak 2016 tarihinde “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanunlara bağlı İkincil Mevzuat ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ve bu Kanunlara Yönelik İkincil Mevzuat” konularında hizmet içi eğitim Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu’nda Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Murat KARASU’nun sunumları ile gerçekleştirilmiştir
  • Bakanlığımız merkez birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak 28 Ocak 2016 tarihinde “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanunlara bağlı İkincil Mevzuat ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ve bu Kanunlara Yönelik İkincil Mevzuat” konularında hizmet içi eğitim Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu’nda Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Murat KARASU’nun sunumları ile gerçekleştirilmiştir