ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mahalli Sanatçılar Ve Çalgı Yapımcıları Değerlendirme Kurulu Kabul Listesi

02-03 Aralık 2015 tarihinde Ankara Milli Kütüphane Yunus Emre Toplantı salonunda gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Halk Müziği Mahalli Sanatçıları ve Çalgı Yapımcıları Değerlendirme Kurulunun kararları sonucunda 48 (kırksekiz).Mahalli Sanatçı ve Çalgı Yapımcısının Genel Müdürlüğümüz Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlarının yapılmasına ve kendilerine “Sanatçı Tanıtma Kartı” verilmesine karar verilmiştir.      

 

MAHALLİSANATÇISONUÇLARI.doc