ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmaya Kültürel Miras Taşıyıcıları Geleneksel El Sanatkarları Değerlendirme Kurulu Sonuçları

10/11/17 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Somut olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Geleneksel El Sanatları Değerlendirme Kurulunun kararları sonucu 84 (Seksendört) Geleneksel El Sanatları Sanatkârına Genel Müdürlüğümüz Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlarının yapılmasına ve kendilerine Sanatçı Tanıtma Kartı verilmesine karar verilmiştir.

ARALIK2015GELENEKSELELABULLİSTESİ.docx