ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Folklor Araştırmacıları için Araştırma Yöntem ve Teknikleri” 23-27 Kasım 2015 tarihleri arasında, İzmir İli ve ilçelerinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Folklor Araştırmacılarına yönelik olarak 23-27 Kasım 2015 tarihleri arasında "Folklor Araştırmacıları için Araştırma Yöntem ve Teknikleri" konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • “Folklor Araştırmacıları için Araştırma Yöntem ve Teknikleri”
  • “Folklor Araştırmacıları için Araştırma Yöntem ve Teknikleri”
  • “Folklor Araştırmacıları için Araştırma Yöntem ve Teknikleri”
  • “Folklor Araştırmacıları için Araştırma Yöntem ve Teknikleri”
  • “Folklor Araştırmacıları için Araştırma Yöntem ve Teknikleri”
  • “Folklor Araştırmacıları için Araştırma Yöntem ve Teknikleri”