ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Kamu İç Kontrol Standartları” Konulu Hizmet İçi Eğitim 25 Kasım 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımız 2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında; Bakanlığımız merkez birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak Kamu İç Kontrol Standartları Konulu Hizmet İçi Eğitim 25 Kasım 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonunda Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Gürkan BİRİ tarafından verilecektir.