ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"4857 Sayılı İş Kanunu" ve "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu" Konulu Hizmet İçi Eğitim

Genel Müdürlüğümüzce, Bakanlığımız merkez birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak 27 Ekim 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonunda Çalışma Uzmanları Dilek YÜKSEL ve Funda İDE tarafından "4857 Sayılı İş Kanunu" ve "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu" konularında hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.