ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Uzmanlık Yeterlik Sınavı” 22-23 Ekim 2015 tarihlerinde yapılacak Uzmanlık Yeterlik Sınavı

Uzmanlık Yeterlik Komisyonu,  Dokuzuncu Dönem 40 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısının, uzmanlığa geçişleri ile ilgili olarak hazırladıkları tezleri değerlendirmek üzere 20-21 Ağustos 2015 tarihinde toplanmıştır. Yapılan değerlendirmede tezler yeterli bulunmuş ve Uzman Yardımcıları tez savunmalarında başarılı olmuşlardır. Komisyonca;

1) 40 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısının 22-23 Ekim 2015 tarihlerinde yeterlik sınavına alınmalarına,

2) Yeterlilik sınavının sözlü olarak yapılmasına,

3) Sınavın; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu b) 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, c)5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu konularında yapılmasına karar verilmiştir.