ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet İçi Eğitim 20-21 Ağustos 2015 tarihleri arasında 10.00-16.00 saatleri arasında Sivas İlinde gerçekleştirilmiştir.

  • 20-21 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Hizmet içi eğitim
  • 20-21 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Hizmet içi eğitim
  • 20-21 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Hizmet içi eğitim
  • 20-21 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Hizmet içi eğitim
 
Genel Müdürlüğümüzce, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı İl Halk Kütüphanesi personeline yönelik olarak 20-21 Ağustos 2015 tarihleri arasında Sivas İlinde "Bilişim Suçları, Etik Eğitimi, Mobbing, Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları" konularında hizmet içi eğitim Teftiş Kurulu Başkanı Asım KESER tarafından gerçekleştirilmiştir.