ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı" 16 Haziran 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferan Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Strateji Geliştirme Başkanlığından alınan 05/06/2015 tarih ve 110580 sayılı yazıda, 1 Haziran 2015 tarihi itibariyle revize edilerek test kullanımına açılan "Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı" konusunda, merkez teşkilatında çalışan belli sayıda personelin, kendi birimleri personelini eğitmek üzere bilgilendirilmesine yönelik hizmet içi eğitim talebi Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.
Eğitim, 16 Haziran 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı konferans Salonunda Strateji Geliştirme Başkanlığı Programcısı Vefa ORAY tarafından verilecektir.