ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Çalıştayı

Bakanlığımız ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında çalışmaları yürütülen “Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Kapasitesi Geliştirme Projesi” kapsamında Ankara’da 1-2 Haziran 2015 tarihleri, saat 09:30-16:00 arasında bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Söz konusu proje kapsamında Genel Müdürlüğümüzü temsilen Kültür ve Turizm Uzmanı Ayla İLKER ve Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Mert KABASAKAL görevlendirilmiştir.

Çalıştayda Ülkemizde sürdürülebilir toplum temelli turizm potansiyelinin değerlendirmesi üzerinde durulmuş ve  Ülkemizdeki başarılı örnek veya örneklerin ülkenin diğer bölgelerinde de uygulanıp uygulanamayacağı sorusuna cevap aranmıştır. Ayrıca, proje için finansman kaynakları ve finansman çeşitleri hakkında konuşulmuştur.

Proje kapsamında ülkemizde konu ile ilgili 4 pilot yer seçilmesi kararlaştırılmıştır. Bu pilot yerler  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcileri tarafından incelecek olup, pilot yerler arasından en iyi ve ülkenin diğer bölgelerinde uygulanabilecek bir örnek seçilmesi ve  “Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Kapasitesi Geliştirme Projesi” kapsamında ülkemizin diğer yerleri için de örnek teşkil etmesi kararlaştırılmıştır.

 

  • Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Çalıştayı
  • Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Çalıştayı
  • Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Çalıştayı
  • Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Çalıştayı
  • Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Çalıştayı