ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"Hizmet İçi Eğitim" 25-27 Mayıs 2015 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Karaman İlinde gerçekleştirilecektir.

EĞİTİMİN TARİHİ  : 25-27 Mayıs 2015
EĞİTİMİN YERİ      : KARAMAN

Tarih

1. Ders (09.00-09.45)

2. Ders (10.00-10.45)

3. Ders (11.00-11.45)

4. Ders (14.00-14.45)

5. Ders (15.00-15.45)

25/05/2015

Pazartesi

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları

Mobbing

Mobbing

Etik Eğitimi

26/05/2015

Salı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Taşınır - Taşınmaz Mal Yönetmeliği

Taşınır - Taşınmaz Mal Yönetmeliği

27/05/2015

Çarşamba

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları