ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

" Elektronik İmza ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi " 12 Mayıs 2015 tarihleri arasında 10.00-16.00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

            2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli personele yönelik olarak 12 Mayıs 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında “Elektronik İmza ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” konulu hizmet içi eğitim Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu’nda Strateji Geliştirme Başkanlığında Programcı olarak çalışan Vefa ORAY tarafından gerçekleştirilmiştir.
 
  • 2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli personele yönelik olarak 12 Mayıs 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında “Elektronik İmza ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” konulu hizmet içi eğitim Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu’nda Strateji Geliştirme Başkanlığında Programcı olarak çalışan Vefa ORAY tarafından gerçekleştirilmiştir.
  • 2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli personele yönelik olarak 12 Mayıs 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında “Elektronik İmza ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” konulu hizmet içi eğitim Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu’nda Strateji Geliştirme Başkanlığında Programcı olarak çalışan Vefa ORAY tarafından gerçekleştirilmiştir.