ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"Hizmet İçi Eğitim " 04-06 Mayıs 2015 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Çorum İlinde gerçekleştirilmiştir.

  • HİZMET İÇİ EĞİTİM
  • HİZMET İÇİ EĞİTİM
  • HİZMET İÇİ EĞİTİM
  • HİZMET İÇİ EĞİTİM
  • HİZMET İÇİ EĞİTİM

 

EĞİTİMİN ADI                       : HİZMET İÇİ EĞİTİM      

EĞİTİMİN TARİHİ    : 04-06 MAYIS 2015

EĞİTİMİN YERİ        : ÇORUM

Tarih

1. Ders (09.00-09.45)

2. Ders (10.00-10.45)

3. Ders (11.00-11.45)

4. Ders (14.00-14.45)

5. Ders (15.00-15.45)

04/05/2015

Pazartesi

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları

Hülya MURATLI

Başmüfettiş

 Teftiş Kurulu Başkanlığı

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları

Hülya MURATLI

Başmüfettiş

 Teftiş Kurulu Başkanlığı

Etik Eğitimi

Hülya MURATLI

Başmüfettiş

 Teftiş Kurulu Başkanlığı

Mobbing

Hülya MURATLI

Başmüfettiş

 Teftiş Kurulu Başkanlığı

Mobbing

Hülya MURATLI

Başmüfettiş

 Teftiş Kurulu Başkanlığı

05/05/2015

Salı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Hatice KESKİN

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Hatice KESKİN

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Hatice KESKİN

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Taşınır Mal Yönetmeliği

Şerafettin AYDEMİR

Şube Müdürü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Taşınmaz Mal Yönetmeliği

Berrin USTA

APK Uzmanı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

06/05/2015

Çarşamba

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Murat KARASU

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Murat KARASU

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Murat KARASU

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Murat KARASU

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Murat KARASU

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Başkanlığı