ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"Elektronik İmza" ve "Elektronik Belge Yönetim Sistemi" konulu Hizmet İçi Eğitim 12 Mayıs 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli personele yönelik olarak 12 Mayıs 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında "Elektronik İmza" ve "Elektronik Belge Yönetim Sistemi" konulu hizmet içi eğitim Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu'nda Strateji Geliştirme Başkanlığında Programcı olarak çalışan Vefa ORAL tarafından verilecektir.