ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu” konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

        2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli ilgili personele yönelik olarak 24 Mart 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salon’unda Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı Arif Mesut ÖZDEMİR sunumuyla "2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu” konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
 
  • 24 Mart 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salon’unda gerçekleştirilmiştir.
  • 24 Mart 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salon’unda gerçekleştirilmiştir.