ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ulusal Meslek Standartları ve Mesleki Yeterlilikler

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI VE MESLEKİ YETERLİLİKLER

Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu işçi, işveren ve devlet kurumlarının yer aldığı bir “Meslek Standartları Kurumu'nun kurulması, bu Kurumun koordinasyonunda mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması, diğer ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ile “Sertifikasyon Sistemi ”ne geçilmesi için;

  • 21/09/2006 tarih ve 5544 sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kurulmuştur.

  • 22/05/2009 tarihinde Bakanlığımız, Turistik Otelciler Birliği (TUROB) ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ile MYK arasında “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalanarak standart hazırlama sürecine başlanmıştır. İşbirliği protokolü çerçevesinde turizm sektörüne yönelik 23 Ulusal Meslek StandardıKültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir.

  • Genel Müdürlüğümüz; Mesleki Yeterlilik Kurumu “Genel Kurulu” ile “Turizm Konaklama Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektör Komitesi”nde temsil edilmektedir.
  • Genel Müdürlüğümüz Usta Öğreticiler ile MYK’nın uzman personeli, TUROB ve AKTOB tarafından sırasıyla Kat Hizmetleri, Yiyecek ve İçecek Servisi, Ön Büro, Yiyecek Üretimi bölümlerinin standartları hazırlanmıştır.

Bu standartlar; MYK ile “Turizm Konaklama Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektör Komitesi”nin incelemesi ve MYK Yönetim Kurulu’nun onayı ile;

  • Kat Hizmetleri Bölümü 26/11/2009 tarih ve 27418 sayılı ,
  • Yiyecek ve İçecek Servisi bölümü 11/03/2010 tarih ve 27518 sayılı,
  • Ön Büro bölümü 05/07/2010 tarih ve 27632 sayılı,
  • Yiyecek Üretimi bölümü 29/12/2010 tarih ve 27800 sayılı.
  • Ayrıca Profesyonel Turist Rehberliği 16/07/2010 tarih ve27643 sayılı resmigazetede yayımlanarak, Ulusal Meslek Standardı (UMS) niteliği kazanmıştır.

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI

“Turizm Konaklama Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektör Komitesi” güncel Ulusal Meslek Standartlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2

ULUSAL MESLEK YETERLİLİKLER

“Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü”  daha sonra tekrar yenilenmediğinden sadece Genel Müdürlüğümüz; Mesleki Yeterlilik Kurumu “Genel Kurulu” ile “Turizm Konaklama Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektör Komitesi”nde temsil edilmektedir.

“Turizm Konaklama Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektör Komitesi” güncel Ulusal Meslek Yeterliliklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama