ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İkincil Mevzuat ile Taşınır-Taşınmaz Mal Yönetmeliği" konularında Hizmet İçi Eğitimler gerçekleştirilmiştir.

2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli ilgili personele yönelik olarak 17 Mart 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salon'unda Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçi Cemil ALBAŞ ile Denetçi Yunus AKYOL'un sunumuyla "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İkincil Mevzuat ile Taşınır-Taşınmaz Mal Yönetmeliği" konularında hizmet içi eğitimler gerçekleştirilmiştir.