ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu" Konulu Hizmet İçi Eğitim 24 Mart 2015 tarihinde 10.00-16.00 Saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımız 2015 Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli ilgili personele yönelik olarak 24 Mart 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında "2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu" konulu hizmet içi eğitim Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu'nda Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı Arif Mesut ÖZDEMİR tarafından verilecektir.