ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"5018" Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun ve İkincil Mevzuat ile Taşınır-Taşınmaz Mal Yönetmeliği

Bakanlığımız 2015 Yılı Hizme İçi Eğitim Plan kapsamında, Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli ilgili personele yönelik olarak 17 Mart 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İkincil Mevzuat ile Taşınır-Taşınmaz Mal Yönetmeliği" konularında hizmet içi eğitim Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi Cemil ALBAŞ ile Denetçi Yunus AKYOL tarafından verilecektir.