ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras Uzmanlar Komisyonu, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nde Yeni Üyeleriyle İlk Toplantısını Yaptı.

 

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne 2006 yılında taraf olan ülkemiz, bu görevin kanunen icracı birimi olarak belirlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından temsil edilmekte ve Genel Müdürlük aracılığıyla envanter çalışmalarını yürütmektedir.

 

 

 

Her yıl toplanan ve envanterlere ilişkin güncelleme ve önerilerin istişare edildiği Uzmanlar Komisyonu Toplantısı, bu yıl 27 Şubat’ta Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Yeni üyeleriyle toplanan Somut Olmayan Kültürel Miras Uzmanlar Komisyonuna Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İBİŞ başkanlık etti. Ankara Üniversitesi DTCF Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir GÜRER, Bilkent Üniversitesi Doç Dr. Mehmet KALPAKLI, Osmangazi Üniversitesi Doç. Dr. Muharrem DAYANÇ, Gazi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL, Folklor Araştırmacıları Vakfı Başkanı Metin TURAN ve Kültür ve Turizm Uzmanı Solmaz KARABAŞA’nın katıldığı toplantıda, envantere alınacak unsurlar görüşüldü. Uzmanlar Komisyonu tarafından; “Yufka ve Lavaş Türü İnce Ekmekler”, “Mersiye Geleneği”, “Mevlit Geleneği”, “Lokum Kültürü” ile Tahta Kaşık Geleneği” adlı unsurların Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterine alınmasına karar verildi. 2014 yılında Envantere kayıtlı 105 unsurun yer aldığı “Geçmişten Geleceğe Yaşayan Kültür Mirasımız” adlı kitabın Genel Müdürlük tarafından yayımlandığını söyleyen Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İBİŞ, Uzmanlar Komisyonu üyeleriyle yapacakları verimli çalışmalarla kültür hazinelerinin zenginliğini barındıran Anadolu’da var olan pek çok yeni unsuru envantere kaydedeceklerine olan inancını dile getirdi.   

 

 

 

Bu çalışmalar kapsamında Türkiye’de bugüne dek “Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri” ve “Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri” olmak üzere iki tür ulusal envanter oluşturulduğuna değinen Okan İBİŞ, kimlik saptama niteliğindeki envanter çalışmalarının somut olmayan kültürel miras çalışmalarının ilk aşamasını oluşturduğunu vurguladı. Buna bağlı olarak, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne illerden gelen veriler, Somut Olmayan Kültürel Miras Uzmanlar Komisyonu danışmanlığında değerlendiriliyor ve envantere alınacak unsurlar böylelikle belirleniyor. Her yıl yeni unsurların ilave edilmesi ile güncellenen envanterler, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi ve Acil Koruma Gerektiren Liste’ye kaydediliyor.