ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"6245 Sayılı Harcırah Kanunu" konulu Hizmet İçi eğitimi 19 Şubat 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında; Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli personele yönelik olarak 19 Şubat 2015 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu’nda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı Rahmi ÜNALA’nın sunumuyla "6245 Sayılı Harcırah Kanunu" konuluhizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.