ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Turizm İhtisas Kütüphanesi

 1991 yılında kurulan “Turizm İhtisas Kütüphanesi” halen Bakanlığımız bünyesinde Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren “Boratav Halk Kültürü Araştırma ve Turizm İhtisas Kütüphanesinin “ Turizm bölümü” olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

Turizm Bölümü koleksiyonu:

000 Danışma Kaynakları
100 Genel Konular
200 Türkiye’nin Tanıtımı
300 Turizm Sektörü
400 Turizm Çeşitleri
500 Turizm Sektöründe Eğitim
600 Uluslararası Turizm
700 Turizm ve Diğer Disiplinler
800 Mevzuat
900 Türkiye, AB ve Uluslararası İlişkiler

konularında olmak üzere 10 ana başlık altında toplanan
yaklaşık 7400 adet yayından oluşmaktadır. 
 Turizm İhtisas
 Turizm İhtisas
 Turizm İhtisas
 Turizm İhtisas


Yayın Listesi

Süreli Yayınlar  Yeni Yayınlar 
 Süreli yayınlar  Yeni Yayınlar