ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Kütüphane

Boratav Halk Kültürü Araştırma ve Turizm İhtisas Kütüphanesi
Kültür ve turizm alanlarında kaynak oluşturmak üzere Bakanlığımız bünyesinde kurulan Boratav Halk Kültürü Araştırma ve Turizm İhtisas Kütüphanesi, koleksiyonunda bulunan yaklaşık 22.000 adet yayın ile turizm ve halk kültürü alanlarında araştırma yapan akademisyenlere, öğrencilere, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlardan uzmanlara ve Bakanlığımız personeline hizmet vermektedir.

 

Halk Kültürü Bölümü koleksiyonu:
- Halk Bilimi,
- Örf ve Adetler,
- Geleneksel Giyim,
- Destanlar ve Halk Masalları,
- Türk Yemekleri,
- El Sanatları,
- Türk Halk Müziği ve Halk Oyunları,
- Halk Edebiyatı ve Türk Şiiri

 

 
Kütüphane 
Etiketler: Kütüphane


Turizm Bölümü koleksiyonu:
- Türkiye’nin Tanıtımı
- Turizm Sektörü
- Turizm Çeşitleri
- Turizm Sektöründe Eğitim
- Uluslararası Turizm
- Turizm ve Diğer Disiplinler
- Mevzuat
- Türkiye, AB ve Uluslararası İlişkiler
 
ana başlıkları altında toplanan yayınlardan oluşmaktadır.

 

1970 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Boratav Halk Kültürü Araştırma Kütüphanesi ve 1991 yılında kurulan Turizm İhtisas Kütüphanesi, 2003 yılında Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleştirilmesiyle Boratav Halk Kültürü Araştırma ve Turizm İhtisas Kütüphanesi olarak Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde hizmet verilmektedir. Kütüphane kaynaklarından belli şartlarda ödünç alma ve fotokopi yoluyla yararlanma imkânı bulunmaktadır.
Kütüphane ile ilgili düşünce ve öneriler ile ihtisas alanlarında olmak kaydıyla koleksiyonda bulunması istenilen yayınların isimleri boratavkutuphane@kulturturizm.gov.tr e-posta adresi kullanılarak iletilebilir. 

Katalog Tarama                                   
Katalog Tarama