ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Süreli Yayınlar

1)Türk Halk Kültürü Araştırmaları
2)Türk Halk Kültüründen Derlemeler Türk Halk Kültürü Araştırmaları ve Türk Halk Kültüründen Derlemeler yayınlarımız ülkemiz genelinde folklor araştırmacılarımızca yapılan alan araştırmaları ve derlemeler sonucu ortaya çıkan çalışmaların yayınlarını kapsamaktadır.

Kitap halinde basılmasının amacı Halk Kültürü ve Halk Kültürü olaylarının gelecek nesillere aktarılması, Bakanlığımız kütüphanelerinin koleksiyonunun zenginleştirilmesi, okuyucunun hizmetine sunulması, üniversitelerin halk bilimi bölümlerindeki öğrenci, araştırmacı, bilim adamı, öğretim görevlisi ve yazarlar ile hedef kitlesine kaynak oluşturması amacıyla kitap olarak 1980 yılından bu yana yılda bir defa basılmaktadır.

En son Türk Halk Kültürü Araştırmaları – 2000 (THKA – 2000), Türk Halk Kültüründen Derlemeler -2000 (THKD - 2000) başlıklı süreli yayınlarımız basılmıştır.