ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türk Halk Ezgileri III.

Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (HAGEM) Yayınları

Kitap Tanıtımları

Kitabın Adı: Türk Halk Ezgileri III.
Yazarı, Haz z. Çev.v.b.: Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Türü:
Basım:
III. Baskı
Basım Yılı: 2000
Sayfa Sayısı: 160
Boyutu: 19x27
Yayın No: 305
Dizin Adı: Halk Müziği ve Oyunları Dizisi
Dizin No: 21
ISBN: 975-17-2513-5
Baskı Sayısı: 3.000
Fiyatı: 1.500.000

İçeriği

1973 yılından beri Anadolu'nun çeşitli yörelerinde derlenip arşivlenen halk müziği (Sözlü-Sözsüz Ezgiler) ve halk oyunları ezgileri arşivlenme çalışmalarının dışında Bakanlığımız (HAGEM) bünyesinde oluşturulan Repertuar inceleme ve Danışma Kurulu'nca bu türkü (Sözlü-Sözsüz)ler ve halk oyunları ezgileri incelenerek notaları yazılıyor. Notaları yazılan ezgiler T.R.T. Repertuarında bulunmayan ezgilerden oluşmaktadır.

Daha sonra kitap bütünlüğünde yayımlanan bu ezgiler Halk Müziğine gönül vermiş uzman, Bilim adamı, Araştırmacı, Amatörlerin hizmetlerine sunulmaktadır.