ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"Proje Yönetimi" konulu hizmet içi eğitim 24-26 Şubat 2015 tarihleri arasında 10.00-16.00 saatleri arasında Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

 Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı destekli projeler hazırlayabilecek personel yetiştirmek için 24-26 Şubat 2015 tarihleri arasında 10.00-16.00 saatleri arasında "Proje Yönetimi" konulu hizmet içi eğitim ekteki program çerçevesinde Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı AB İşleri Uzmanı M. Murat ÖZÇELEBİ tarafından verilecektir. 
 
 

EĞİTİMİN ADI                     : HİZMET İÇİ EĞİTİM      

EĞİTİMİN TARİHİ             : 24-25-26 ŞUBAT 2015

EĞİTİMİN YERİ                  : Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

 

Tarih

1. Ders (10.00-11.00)

2. Ders (11.15-12.15)

3. Ders (13.30-14.30)

4. Ders (14.45-15.45)

5. Ders (15.45-16.15)

6. Ders (16.15-17.00)

24/02/2015

Salı

Açılış ve Eğitim Programının İçeriğinin Sunulması AB mali Yardımlarında Yeni Dönem

AB Metodolojisine Göre Proje Hazırlama Tekniğine Giriş proje Döngüsü Yönetimi

Proje Kurgusunun Oluşturulması

Sorun Analizi / Paydaş Analizi

Uygulama I

Hedef ve Strateji Analizi (Genel Hedef, Proje Amacı, Sonuçlar, Faaliyetler)

25/02/2015

Çarşamba

1. Ders (10.00-11.00)

2. Ders (11.00-12.00)

3. Ders (13.30-14.30)

4. Ders (14.30-15.30)

5. Ders (15.30-16.15)

Mantıksal Çerçeve

Uygulama II

Proje Bütçesi ve Faaliyet Planı

Uygulama III

Proje Uygulama Süreçleri

26/02/2015

Perşembe

1. Ders (10.00-11.00)

2. Ders (11.15-12.15)

3. Ders (13.30-14.30)

4. Ders (14.45-16.15)

Proje Uygulama Süreçleri (Hibe Programları, Teknik Destek Projeleri) 

Genel Tekrar, Soru, Cevap, Yorum ve Değerlendirmeler

SEI Mekanizması

Eşleştirme ve TAIEX