ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yaşar GÜÇ (Hortlatma Kaval-Dilli Dilsiz Kaval Yapımcısı ve İcracısı)

YAŞAR GÜÇ

(Horlatma Kaval-Dilli/Dilsiz Kaval Yapımcısı ve İcracısı)

 

Envanter Numarası : 02.0016

Yılı: 2009

 Tokat’ın Niksar ilçesinde doğan Yaşar Güç, babasından gördüğü kaval ailesinin yapım ve icrasını öğrenerek ve yöre ezgileri ile büyüyerek yetişmiştir. Bu alanda en iyi usta olarak görülmektedir. Horlatma kaval diğer kavallara göre daha zor bir üfleme ve çalım özelliğine sahiptir, her bölgede çalınmayan (horlatma yapılamayan) bu çalgı, geçmiş kültürümüzün bir özelliği olmakla beraber bize özgü bir çalgı özelliğini göstererek diğer kavallardan kendini ayırmıştır. Sanatını 30 yıldır sürdürmekte olan Güç, iki oğlunu da bu konuda yetiştirmiştir.