ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6245 Sayılı Harcırah Kanunu konulu hizmet içi eğitim 19 Şubat 2015 tarihinde Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında; Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli personele yönelik olarak 19 Şubat 2015 tarihlerinde "6245 Sayılı Harcırah Kanunu" konulu hizmet içi eğitim Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu'nda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı Rahmi ÜNALAN tarafından verilecektir.