ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Bu Kanunlara Yönelik İkincil Mevzuat"

2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı Kapsamında; Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli personele yönelik olarak 10-11 Şubat 2015 tarihlerinde Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu'nda Kamu İhale Kurumu Başkanlığı Müşavirlerinden Nihal SAGUN ve  Asuman KANTEMİR sunumlarıyla  "4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunlara Yönelik İkincil Mevzuat" konularında hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.