ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Deyimler

Asıl anlamlarından uzaklaşarak yeni kavramlar meydana getiren kalıplaşmış sözlerdir. Genellikle iki veya daha çok kelimeden kurulu bir çeşit dil ifadesi olan bu sözler, duygu ve düşüncelerimizi dikkati çekecek biçimde anlatan isim, sıfat, zarf, basit ve birleşik fiil görünüşlü gramer unsurlarıdır.

Deyim Örnekleri:

-Ağrı dağından kar bağışlamak (Iğdır - Kars)

-Başını büyük taşa vurmak (Tunceli)

-Cığızlık yapmak (Oyunda mızıkçılık etmek.) (Mudurnu – Bursa)

-Ciğeri ağzına gele (Elazığ)

-Cin cücüğü gibi (ufak tefek) (Gaziantep)

-Dınarmak (Sırıtıp kalakalmak, dikilmek) (Nevşehir)

-Gölermek (Yerleşmek, kaygısız oturmak) (Nevşehir)

-Hazıra vezir (Samsun)

-Kalbura su komak (Hakkari)

-Tekeden süt çıkarmak. (Tokat)