ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Atasözleri

Geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlere atasözü denir. Türkçe'de "sav" ve "irsal-i mesel" olarak da adlanılır.

Atasözü Örnekleri:

-Acıkan yanağından,susayan dudağından belli olur.

-Ah alan onmaz, ah yerde kalmaz.

-Ak köpeğe koyun diye sarılma.

-Akıl yiğide sermayedir.

-Al malın iyisini çekme kaygısını.

-Almak kolay ödemek zordur.

-Altın kılıç demir kapıyı açar.

-Alçak tavuk kendini ferik gösterir.

-At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.

-Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

-Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür.

-Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır.

-Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur.

-Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın.

-Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar.

-Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.

-Bahar çiçeğiyle güzeldir.

-Bal yiyen baldan bıkar.

-Bebeler birbirinden huy kapar, ayranlarına su katar.

-Besle kargayı oysun gözünü.

-Bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen.

-Bir bütün bir yarımdan iyidir.

-Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez giden bilmez.

-Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer.

-Çocuk evin meyvesidir.

-Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider.

-Darlıkta dirlik olmaz.

-Dağ dumansız insan hatasız olmaz.

-Deniz yoğurt olmuş da yemeye kaşık bulunmamış.

-Dert saklayanda kalır.

-Devden büyük dert var.

-Dişi kuş yapar yuvayı, içini dışını sıvayı sıvayı.

-Dost kazan dost; düşman anadan da doğar.

-Düşmanın karıncaysa, sen fil ol.

-Ekmeğin kestiğini kılıç kesmez.

-Gelin bindi deveye gör kısmeti nereye.

-Geniş günün de dar gezen, dar günün de geniş gezer.

-Gittiğin yer kör ise, gözünü yum da bak.

-Göz görmeyince gönül katlanır.

-Hasta sağ kalırsa hekime karşı gelir.

-Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz.

-Herşey incelikten insan kabalıktan kırılır.

-Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.

-Kavakta nar olmaz, kötülerde ar olmaz.

-Kimi bağ bozar, kimi bostan bozar.

-Minnetle gül koklama, dikeni sancar seni.

-Mum dibine karanlık.

-Mum dine ışık vermez

-Sen işlersen mal işler, insan böyle genişler.

-Tasa doyurur, acı acıktırır.

-Üzerine laf düşmedikçe konuşma.

-Vakitsiz açılan gül çabuk solar.

-Yardımcının yardımcısı olur.

-Yağmurlu gün tavuk su içmez.