ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Kültürü Alan Araştırmasını İçeren Uygulamalı Hizmet İçi Eğitimi Semineri

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Folklor Araştırmacılarına yönelik, Halk Kültürü Alan Araştırmasını içeren uygulamalı Hizmet içi Eğitimi Semineri 01 Aralık 2014 tarihinde İzmir'de başladı.      

 

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 yılı hizmet içi eğitim planı kapsamında, Anadolu’nun zengin kültür mirasının ortaya çıkarılmasının hedeflendiği eğitime Türkiye’nin çeşitli illerinden toplam 89 Folklor Araştırmacısı katılıyor. Böylece göreve yeni başlayan 35 folklor araştırmacısına da saha deneyimi kazandırılması amaçlanıyor.  

 

   

Eğitim programının açılışını yapan Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İBİŞ konuşmasında,  Anadolu gibi geniş bir coğrafyada varlığını sürdüren kültürlerin sahada araştırılmasının önemine dikkat çekerken, bu araştırmalar neticesinde elde edilen bilgi ve malzemelerin bir merkezde toplanıp bilimsel esaslara göre değerlendirilip, tasnif edilmesinin de gerekliliğine vurgu yaptı. Bu araştırmaların, insanlar arasındaki kültür birliğinin sağlanmasında ve kültür farklılaşmasının tespit edilmesinde büyük önem taşıdığını belirten Okan İBİŞ, folklor araştırmacılarının çalışmalarına Genel Müdürlük olarak her alanda desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

 
 

Eğitime katılan Folklor Araştırmacıları, alanlarında uzman araştırmacılardan fotoğrafçılık eğitimi alırken, Folklor Araştırmacıları Vakfının düzenlediği Anadolu’nun dört bir yanından çekilmiş fotoğraflardan oluşan “Anadolu Halk Kültürü Etnofotografik Sergisi”ni de gezme şansı yakaladı.  Eğitim programı dahilinde, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhtar KUTLU’nun “Halk Kültürüne Etnofotografik Bir Bakış” adlı söyleşi gerçekleştirdiği seminer,  05 Aralık 2014 tarihinde sona erdi.