ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türk Kağıt Süsleme Sanatı Ebru, UNESCO Tarafından Oy Birliğiyle Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Olarak Temsili Listeye Kabul Edildi.

SUYUN YÜZÜNDEN DÜNYAYA YANSIYAN MİRASIMIZ: EBRU SANATI

Türk Kağıt Süsleme Sanatı Ebru, UNESCO Tarafından Oy Birliğiyle Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Olarak Temsili Listeye Kabul Edildi.

Kadim kültürümüzün önemli bir unsuru olan Ebru sanatını, 'Ebru, Türk Kağıt Süsleme Sanatı' adıyla 27 Kasım 2014'te UNESCO insanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kayıt ettirmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz. Bu sürecin başlangıcından sonuna kadar her platformunda desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanım Sayın Ömer ÇELİK'e şükranlarımı sunuyorum.

 

 

Haziran 2014’te Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komite Toplantısında yapılan seçimde Türkiye, çoğunluk oyuyla dört yıl süreyle komite üyesi seçilmiştir. Türkiye bu seçim sayesinde Komitenin bütün kararlarında etkili 24 ülkeden biri olmuştur. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin icracı birimi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü olarak, Türkiye’de somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılması yönündeki faaliyetlere büyük önem vermekteyiz. Ulusal çalışmalarımızın yanı sıra ‘‘ülkemizin zengin somut olmayan kültürel mirasının görkemli örneklerini, UNESCO aracılığıyla tüm insanlıkla paylaşma’’ vizyonunu gerçekleştirmek için çalışmalarımızı titizlikle yürütmekteyiz.

 

 

 

Ebru Sanatının temsili listeye kabulüyle elde ettiğimiz başarılı sonuç, ülke olarak yürüttüğümüz bu yoğun çalışmaların bir meyvesidir. Ebru Sanatının kabulüyle, Türkiye adına temsili listeye kaydettirilen somut olmayan kültürel miras unsurumuzun sayısı on ikiye yükselmiştir.  Böylelikle ülkemiz bu listeye en çok unsur kaydettiren ilk on ülkeden biri olma özelliğini sürdürmüştür. Ayrıca, bereketli toprakların ülkesi olan Türkiye’de sırada bekleyen 105 unsur daha bulunmaktadır. Üstelik bu sayı her yıl yeni unsurların eklenmesiyle artmaktadır. 

 

   

    

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü olarak, ülkemizin kültürel çeşitliliğinin ve zenginliğinin görünür hale gelmesi ve yaşatılması için Temsili Listeyi önemli bir fırsat olarak görmekteyiz. Başta tüm ebru sanatçılarımız olmak üzere, bu sanata gönül vermiş olan ve yaşatılmasında emeği geçen herkese saygı ve sevgilerimi sunuyor, Ebru sanatının UNESCO yolculuğunun yeni başladığı müjdesini vermek istiyorum. Çünkü ebru sanatının Temsili Listeye kayıt edilmesi demek; bu sanatın UNESCO tarafından koruma altına alınması ve korumaya yönelik ciddi adımların atılması demektir. Bu açıdan bakıldığında, attığımız adımın ‘kültürel değerlerimizin dünyaca tanınması’ açısından ne derece önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

 

 

“Ebru, Türk Kağıt Süsleme Sanatı” adıyla UNESCO’ya sunduğumuz dosya, diğer üye ülkeler tarafından başvurusu yapılan 46 aday dosya arasında en iyi hazırlanmış 5 çalışmadan biri olmuştur. Bu vesileyle, dosyanın hazırlanmasından karar aşamasına kadar kat edilen süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

 

Okan İBİŞ

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü

 

 

 

 

Bakanlığımız Ebru sanatçıları Timuçin Tanarslan ve Ömer Sabuncu tarafından UNESCO Genel Merkezinde gerçekleştirilen ebru performansı çocuklar tarafından da yoğun ilgiyle izlenmiştir.