ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kâşgarlı Mahmud’un 1000. Doğum Yıldönümü (2008)

“Dîvânü Lûgati't-Türk” adlı meşhur eserin yazarı olan Kâşgarlı Mahmud Türk kültürünün müstesnâ bir simâsıdır. Kendisinden önce hiç ele alınmamış olan ana dilinin söz servetini ve kurallarını meydana çıkarıp tespit etmek ihtiyacını çok öncelerden hisseden Kâşgarlı Mahmud, bu uğurda büyük bir çalışmanın içine girmiş; 11. yüzyıl gibi çok erken bir tarihte Türkçe’nin zenginliğini ve evrenselliğini vurgulamıştır. Batı’da yüzyıllar sonra ortaya çıkacak Türkoloji’nin temellerini Orta Asya’da atan dilbilimci olmuş, karşılaştırmalı dilbilimciliğin öncülüğünü yapmıştır.

Kâşgarlı Mahmud’un Türk dili ve kültürü açısından paha biçilmez bir öneme sahip olan “Dîvânü Lûgati't-Türk” adlı eseri günümüzde Türk Dünyası arasında kültürel birliktelik için anahtar bir rol üstlenmiş durumdadır. “Dîvânü Lûgati't-Türk”, Türkologlarca Türk kültürü için tasavvur edilemeyecek kadar büyük bir kazanç olarak değerlendirilmiştir. Asırlara meydan okuyan bu kültür hazinesi, Türk dilinin en önemli kaynaklarından biri olarak kabul edilmekte, Türk kültürünün geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tutmaktadır.

UNESCO’nun 2008 yılında iştirak edeceği “Kâşgarlı Mahmud’un 1000. Doğum Yıl Dönümü” kutlamaları çerçevesinde, yurt dışında kültür ve sanat merkezi niteliğine haiz Almatı/KAZAKİSTAN (19 KASIM 2008), Bişkek/KIRGIZİSTAN (21 KASIM 2008) ve Aşkabat/TÜRKMENİSTAN (19 ARALIK 2008) şehirlerinde kültürel etkinlik programlarının gerçekleştirilmesi plânlanmıştır.
Mümkün olan en üst seviyeye taşınması ülkemiz ve Türk Dünyası bakımından büyük önem arz eden bu etkinlik programları;

- Türkiye’nin tanıtımı (10 dakika- DVD gösterisi)

- Açılış Konuşması (5 dakika-Üst Düzey Bakanlık Temsilcisi)

- Ödül Töreni (Uluslar arası Kaşgarlı Mahmud Hikaye Yarışması)

- Konferans (30 dakika- Konuşmacılar Bakanlığımız tarafından belirlenecektir)

- Belgesel Gösterimi (20 dakika-TRT tarafından hazırlanmıştır)

- Müzik Gösterisi (45 dakika- Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Dünyası Müzik Topluluğu 26 kişilik ekibiyle performans sergileyecektir)

- Yerel Sanatçı Konseri

- Türkiye’yi ve Kaşgarlı Mahmud’u tanıtıcı malzemelerin dağıtılması

- Resepsiyon bütünlüğünde gerçekleştirilecektir.


Söz konusu etkinlik programları ile; Türk kültür abidelerinden ve belli başlı Türk kültür kaynaklarından biri olan “Dîvânü Lûgati't-Türk” e yönelik çalışmaların artırılması, bu eser vesilesiyle Türk Dünyasında ortak dil ve tarih değerlerinin göz önüne serilerek pekiştirilmesi ve kültürel etkileşimin artırılması, kültür kaynaklarımızla yeniden yüzleşerek geçmişle gelecek arasında köprü kurulması, Kâşgarlı Mahmud’un Türk Dünyasının ortak bir değeri olarak simgeleştirilmesi, Türkoloji sahasında yapılan çalışmalara destek olunması ve ışık tutulması, Türk kültür değerlerinin tüm insanlıkla paylaşılması ve bu büyük dil ve kültür hazinesinin Türk dünyasında olduğu kadar tüm dünyada kültürel, bilimsel etkileşim ve paylaşım yoluyla kültürler arası diyalogun gelişmesine katkı sağlaması amaçlanmıştır.