ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

"Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 09/02/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin son hali için tıklayınız.