ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

UNESCO SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS VI. HÜKÜMETLERARASI KOMİTE TOPLANTISI

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 6. Hükümetlerarası Komite Toplantısı 22-29 Kasım 2011 tarihlerinde Endonezya-Bali’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen toplantı öncesi yayımlanan taslak program çerçevesinde 2011 yılı İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nin görüşüleceği 26-28 Kasım 2011 tarihlerinde Kültür ve Turizm Uzmanı Ahu UÇAR SEVER katılım sağlamıştır.

28 Kasım 2011 tarihli toplantının sabah oturumunda ülkemizin sunduğu “Tören Keşkeği Geleneği”2011 yılı İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmiştir.

Bilindiği üzere; daha önce İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirasının Başyapıtları arasında yer alan “Meddahlık (2003)” ve “Mevlevi Sema Törenleri (2005)” İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne dâhil edilmişti. Bunların yanı sıra Türkiye tarafından 2009 yılında, İnsanlığın Somut Olmayan  Kültürel Mirasının Temsili Listesine “Karagöz” ve “Aşıklık Geleneği” konularında iki ulusal dosya sunulmuş ve söz konusu dosyalar Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümelerarası Komitesi 4. Toplantısında kabul edilerek; İnsanlığın Somut Olmayan  Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kaydedilmişti. Yine aynı toplantıda Türkiye, İnsanlığın Somut Olmayan  Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kaydedilen “Nevruz” konusunda da Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan ile birlikte çoklu dosya sunumuna katılmıştı. 2010 yılında İnsanlığın Somut Olmayan  Kültürel Mirasının Temsili ListesineKırkpınar Yağlı Güreş Festivali”,“Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah” ve “Geleneksel Sohbet Toplantıları (Barana, Kürsübaşı Sohbetleri, Sıra Geceleri, Sıra Yarenler v.b)” kayıt edilmişti.

“Tören Keşkeği Geleneği”ninkabulü ile birlikteİnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde yer alan unsur sayımız 9 olmuştur.

                                                                                                          İçeriği Hazırlayan: Ahu UÇAR SEVER 

  • VI. Komite Toplantısı
  • VI. Komite Toplantısı Genel Görünüm
  • VI. Komite Toplantısı- Türkiye Delegasyonu