ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21 Aralık 2011 tarihinde “4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” ile 22 Aralık 2011 tarihinde “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” konularındaki hizmet içi eğitim yapılacaktır.

         Genel Müdürlüğümüz 2011 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Bakanlığımız merkez birimlerinde görev yapan personele yönelik 21 Aralık 2011 tarihinde  “4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” ile 22 Aralık 2011 tarihinde “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” konularındaki hizmet içi eğitim aşağıda gösterilen tarih, saat ve yerde Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Necdet YILMAZ’ın sunumlarıyla gerçekleştirilecektir.

 

EĞİTİMİN TARİHİ             SAATİ                        YERİ

           

21 Aralık 2011                      10.00-12.00                   Bakanlığımız Opera Binası       

                                                                                Atatürk Toplantı Salonu

 

22 Aralık 2011                      10.00-12.00                   Bakanlığımız Opera Binası       

                                                                                Atatürk Toplantı Salonu