ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mali konularda görev yapan personele yönelik 07-09 Aralık 2011 tarihleri arsında İzmir ilinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir..

    
        Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile Bakanlık personelinin niteliklerinin devamlı üst düzeyde tutulması, hizmet içi eğitimlerle niteliklerinin arttırılması, bilgi düzeylerinin yükseltilmesi ve teknolojik yeniliklere uyum sağlanması adına düzenlenen bu hizmet içi eğitimlerle bakanlığımız personeline destek olmaya çalışılmıştır.
           
Eğitim;
           İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülaziz EDİZ, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü Necla GÜNDÜZ ile Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Halil ÖZKAN’ın ekli konuşmaları ile açılmıştır.
           
Hedef Kitle;
-          Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı
-          Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri
-          İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuar Müdürlüğü
-         Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri  ve Müze Müdürlüklerinde çalışan 161
           personel katılmıştır.
 
Eğitim  Konuları
;
         
            Ödeneklerin izlenmesi, ödenek taleplerinin kaydedilmesi ve ödenek aktarımı faaliyetlerinin intranet üzerinden yapılabilmesini sağlayan ve 2012 yılı itibariyle kullanılmaya başlanacak olan bilgisayar yazılımı ile Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu (5018) ile Kamu İhale Kanunu (4734) performans esaslı bütçeleme kanunu ile Dösimm kaynaklarının aktarılması, harcanması ve muhasebeleştirilmesi konularında gerçekleştirilmiştir.
           
07 – 09 Aralık 2011 tarihleri arasında İzmir’de Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitim disiplin içerisinde gerçekleştirilmiş ve oldukça başarılı ve yararlı olmuştur.