ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VIII. MİLLETLERARASI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ

Halk kültürü ürünlerinin araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi ve değerlendirmelerde bulunularak Türk ve dünya kamuoyunun dikkatine sunulması amacı ile çalışmalar yürüten Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, bu amaçlara yönelik çalışmalardan biri olarak, ilki 1975 yılında başlatılan ve 1981 yılından itibaren beş yılda bir yapılan Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongrelerini gerçekleştirmektedir.

VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi 21-24 Kasım 2011 tarihleri arasında İzmir / Özdere - Paloma Pasha Resort Otel’de gerçekleştirilecektir.

Kongrede yurtdışından 14 farklı ülkeden 52 adet olmak üzere, toplam 224 bildiri sunulacak ve tartışılacaktır.

Kongre Programını indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.
(Please click below for download of Congress Program)

Genel Program.pdf